Deflector de flux d'aire i servei de borsa de climatització